• side3
  • side1
  • law
  • side2
  • side4
  • side5
  • side6
  • side7
  • side8

กำหนดการสอบนอกตาราง ภาคเรียนที่ 2/2557
  03-04-2558   กำหนดการสอบนอกตาราง ภาคเรียนที่ 2/2557
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558
  11-03-2558   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558
 
รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “โต้วาทีกฎหมาย”
  28-01-2558   รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “โต้วาทีกฎหมาย”
 
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557
  01-12-2557   วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557
 
ขั้นตอนการจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณหมวดเงินรายได้
  27-11-2557   ขั้นตอนการจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณหมวดเงินรายได้
 
ปฏิทินดำเนินโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  26-11-2557   ปฏิทินดำเนินโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
กำหนดการสอบนอกตาราง ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
  30-10-2557   กำหนดการสอบนอกตาราง ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
 
คณะนิติศาสตร์ดำเนินการจัดการสอบแก้ I  ภาคเรียนที่ 2/2556 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคเรียนที่ 3/2556
  30-09-2557   คณะนิติศาสตร์ดำเนินการจัดการสอบแก้ I ภาคเรียนที่ 2/2556 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคเรียนที่ 3/2556